Karmas Consulting

Karmas Consulting

Finansierings- och ledningskonsult

Kapitalanskaffning

Karmas Consulting erbjuder hjälp och rådgivning vid kapitalanskaffning. Genom ett brett kontaktnät bland potentiella investerare och finansiärer kan ditt bolag få hjälp med att få en bra finansieringslösning.

Karmas Consulting erbjuder hjälp med hela processen från att ta fram underlag, kapitalanskaffningen, förhandlingar, dokumentation och registrering. Ni kan välja att enbart få hjälp med delar av processen eller en totallösning. Fördelen med totallösningen är framförallt att denna belastar din organisation mindre och snabbar på processen.

 

Finansiering

Karmas Consulting erbjuder hjälp och rådgivning kring ditt bolags finansiering. En god balans mellan eget kapital och bolagets skulder ger ditt bolag en stabilare finansiering och kan många gånger sänka dina räntekostnader. Det finns många sätt att finansiera ditt bolag utifrån dess unika förutsättningar.

Karmas Consulting erbjuder hjälp med hela processen från att ta fram förutsättningarna, underlag, förslag till finansieringsplan, eventuell kapitalanskaffning, kontakter med banker och andra finansiärer.

 

Företagsdoktor

Har ditt bolag löpande problem med att klara likviditeten eller fått ett akut problem med likviditeten? Karmas Consulting erbjuder hjälp med att göra en nulägesanalys och ge förslag till en handlingsplan. Karmas Consulting kan även vara med och genomdriva handlingsplanen.

Ägar- och ledningsfrågor

Står ditt bolag inför större förändringar som generationsskiften, omstruktureringar eller ledningsförändringar? Karmas Consulting erbjuder hjälp och rådgivning i alla typer av övergripande frågor. Efter en nulägesanalys får du eller ditt bolag hjälp med att ta fram en handlingsplan för de frågeställningar ni har. Karmas Consulting erbjuder även hjälp att genomföra handlingsplanen och kan även ta operativa befattningar i detta genomförande.

Kontaktuppgifter

070 663 69 70

ola@karmas.se